ระบบรายงานตัวบัณฑิต

Online Information System for Registered Graduates

บัณฑิตโปรดเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password เดียวกันกับระบบ Intranet (มี u นำหน้ารหัสนักศึกษา)